Likya Uygarlığı Kentleri
        Likya'da Antik Kentler

                         Likya Yolu'nun eşsiz doğal güzelliklerini bizim rehberliğimizde keşfedin.

Pydnai

Muğla ilinin Fethiye ilçesi yakınlarındaki Patara kumsalının batı ucunda yer alan antik Likya kentidir. Kentin kale surları günümüze kadar gelmiştir. Kent kumsal yanında olup antik kentler arasında dış yapısı sağlam olarak durmaktadır. Dış kale surları dışında kent içindeki yapılar hemen hemen yıkılmıştır. Altı kale burcu hemen hemen sağlam vaziyettedir. Likya yolu kentin batı kapısından geçmektedir.

Letoon

Fethiye yakınlarındaki antik kent. Fethiye - Kaş karayolunun 65. kilometresinde Kumluova Köyü yakınında bulunmaktadır. Şair Ovidius'un anlattığı bir öyküye göre kent,Zeus'tan hamile kalan Leto'nun adına kurulmuştur. Kentte en eski yerleşim izleri MÖ 7. yüzyıla kadar gider. Kalıntılar ve ele geçenkitabeler buranın dinsel ve politik bir alan olduğunu göstermektedir. Ören yeri merkezinde yan yana üç tapınak bulunmaktadır.

Xsantos

Likya dilinde Arnna olarak telaffuz edilen şehir, Fethiye - Kaş karayolunun 70 km.sinde bulunmaktadır. Antik Çağda Likya'ya başkentlik yapmıştır.Kentte ele geçen en eski kalıntılar MÖ 8. yüzyıla kadar gitmektedir. Pek çok tarihi olaylara ve savaşlara sahne olan kentten günümüze ulaşan kalıntılar arasında kaya mezarları, lahiler ve Likya kültürüne özgü dikme mezar anıtları vardır. Likya akropolü erken dönem eserleri arasındadır.

Phellos

Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde bulunan antik Likya kentidir. Tarihi hakkında fazla bilgimiz bulunmayan Phellos, mevcut kalıntısıyla büyük bir yerleşme yerinden çok bir savunma şehri, müstahkem mevki görünümündedir. Phellos’ta akropolü çevreleyen ve yer yer poligonal tekniğin görüldüğü sur dışında fazla yapı kalıntısına rastlanmaz. Surlarla bitişik doğu ve güney yönündeki kuleler ise rektagonal tekniktedir.

Antiphellos

Antalya'nın Kaş ilçesinde antik kent ve Kaş'ın Likya dönemindeki isimlerinden biri. Kaş'ta buluşmuş olan iki dilli bir yazıttan, Kaş'ın altındaki kentin Antiphellos olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. M.Ö. IV. yüzyılda Antiphellos çok küçük bir yerleşim yeri olup biraz yukarısında bulunan Phellos'un limanı idi. Ancak Hellenistik döneme girilirken Phellos gerilemiş, Antipellos ise gelişerek daha ön plana çıkmıştır.


Apollonia

Antalya ili Kaş ilçesi yakınlarında Kılıçlı Köyü'nde bulunan antik Likya kenti. Apollonia Kaş'a 22 km mesafede, Kekova yolu üzerinde Kılınçlı köyünde Lykia Birliği’ne bağlı olarak kurulmuş bir kenttir. Kalıntılardan anlaşıldığına göre MÖ 4. yüzyılda kurulmuştur. Şehir "L" harfine benzeyen bir kayalığın üzerindedir ve kenti çevreleyen surların bir kısmı ayakta kalmıştır. İç kulenin batısında iyi durumdadır.

Aperlai

M.Ö. 400'lerde kurulmuş Likya kentidir. Bügünkü Kaş ile Kekova arasında arasında bulunan Sıcak Yarımadası'nın eteklerinde yer almakta. Henüz kapsamli bir kazı yapilmamiş olan Aperlae'de 1996 yilinda Maryland Üniversitesi'nden gelen bir ekip tarafından yapilan incelemede şehrin ana geçim kaynaklarından birinin deniz kabuklarından elde edilen mor rengi ( Tyrean Purple) üretimi olduğu öne sürülmüstür. O dönemler bu renk sadece Roma'lı asiller tarafından kullanılmaktaydı.

Typalia

Typalia Antik Kenti Antalya merkeze 27 km mesefade Çitdibi Köyü Karabel mevkiinde yer alan bir Likya kentidir. Antik kent “Lykia” ve “Pisidia” arasındaki sınırda yer aldığından, hangi birliğe ait olduğu konusunda arkeologlar arasında tartışmalı bir şehirdir. Kitanaora’dan başlayan ve Kosara üzerinden Trebenda’ya doğru devam eden Antik Roma Yolu üzerinde yer almaktadır.Konumu itibariyle kartal yuvasını andıran muhteşem bir manzaraya sahiptir.

Trebenna

Antalya’nın 32 km batısında, Sivridağın kuzey eteğinde yer alan Trebenna antik kentine Geyikbayırı ve Çağlarca köylerinden geçilerek orman yoluyla ulaşılır. Trebenna’nın Helenistik ve öncesi dönemdeki varlığına dair ne antik literatür verisi, ne de epigrafik ve arkeolojik veri bulunmamaktadır. Akropol kayalıklarında pek çok kaya odası vardır. Bunların konut ve mezar amaçlı olanları ilk bakışta ayırt edilebilmektedir.

Myra

Antalya İli'nin Kale (Demre) ilçesinin yer aldığı bölgede bulunan antik bir Likya kentidir. Alacadağ, Akdağ (Massikytos) sırası ve Ege Denizi arasında Demre Çayı (Myros) tarafından taşınan toprakla oluşmuş verimli alüvyon ovasına kurulmuştur.Günümüzde Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nicholaos 4. yüzyılda Myra'nın piskoposluğunu yapıyordu. 408 ile 450 yılları arasında Aziz Nicholaos'ın Myra'da başpiskoposluk yaptığı bilinmektedir

Olympos

Kentin kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Tarih sahnesinde Olympos Likya Birliği içinde bastığı sikkeler ile MÖ 168-78 yıllarında ilk kez görülür. Olympos bu birlik içinde üç oy hakkına sahip, altı ayrıcalıklı kentten birisidir. Hatta bazen birlik başkanının bu kentten çıktığı saptanabilir. MÖ 80 yılında kent, korsanların eline geçmiştir. Olympos Antik Kenti, Antalya'nın 80 km güneyinde ve Antik Likya Bölgesi içindedir.

Belos

Likya kentlerinden olan Belos, Finike’ye gelmeden önce Belen Köyü yakınındadır. Tepe üzerinde kurulu olmasından ve oluşmuş depremlerden dolayı kentten geriye sadece lahitler ve yıkıntılar kalmıştır. Likya yolu Kırkmerdiven inişi sonrası Finike ile Kırkmerdiven arasında yer almaktadır. Dönem dönem hazine avcıları bu bölgede yasa dışı kazı ve aramalarda kenti iyice tahrip etmiştir. Kalıntıların büyük kısmı toprak altında bulunduğu bilinmektedir.

Phaselis

Kemer yakınlarındaki antik kent.Bey Dağları Olimpos Ulusal Parkı'nın çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis kenti Kemer'in 16 km batısındadır. Antalya -Kumluca karayolunun 57. km'sinden güneye dönüldüğünde yaklaşık 1 km sonra Faselis'e ulaşılır. Kent MÖ 7. yüzyılda Rodos'lular tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korumuştur. Kentin ortasında 20-24 metre genişliğinde muhteşem bir cadde vardır.


Pınara

Fethiye yakınlarındaki Likya antik kenti. Fethiye'ye 45 km. mesafede Minare Köyü yakınında bulunmaktadır. Likya dilinde Pinale veya Pinara "yuvarlak" anlamına gelmektedir. Mitolojiye göre Xanthos'un nüfusu çok artınca yaşlılardan bir grup kentten ayrılarak Kragos Dağı'nın (Babadağ) eteklerinde yuvarlak bir tepe üzerinde Pinara kentini kurmuşlardır. Pinara Lykia birliği kentleri arasında 3 oya sahip olanlardan biridir.

Sidyma

Muğla ilinin Fethiye ilçesi Dodurga ve Boğaziçi köyleri yakınındaki Likya antik kentidir. Kurulduğu tarih tam olarak bilinmemekle birlikte roma döneminde ilerleme kaydetmiştir. Sydma’ya fethiye'den kaş yönüne doğru ilerlerken eşen beldesini geçip fethiye-kaş karayolundan yedi kilometre kadar içeride bulunan dodurga köyüne giderek ve bu köyden de batı tarafındaki tepelere doğru uzanan yol üzerinden 2,5 kilometre ilerleyerek ulaşılabilir.

Limyra

Antalya il sınırları Finike ilçesi yakınlarında bulunan bir antik kenttir. Limyra (Zemuri, Turunçova, Zengeder) Finike'nin 9 km kuzey doğusunda bulunan antik Likya şehirlerinden biri Limyra'dır. Turunçova - Kumluca arasındaki Torunlar'da bulunan antik kent, 1216 m yüksetlikteki bir tepenin eteğinde kurulmuş olup yol üzerindedir. Limyra antik kenti bir dönem Likya medeniyetinin başkentliğini yaptığı bilinmektedir.

Simena

Antalya ilinin Kaş - Finike arasında yer alan, günümüzde Kaleköy olarak adlandırılan antik Likya kenti. Simena küçük bir Likya kıyı kenti olup, M.Ö. 4.y.y.dan günümüze kadar iskan görmüş stratejik bir nokta olma özelliği gösterir. Bu özelliğini en canlı yansıtan kalıntı günümüze dek sağlam kalmış kale olup, buradan Kekova ve çevresinin en mükemmel manzaralarını izlemek mümkündür. Yöreye adını veren Kekova bölgenin genel adıdır.

Sura

Antalya ili Demre ilçesi yakınlarında bulunan antik Likya kenti. Günümüzde bu lokasyonda bulunan köyün adı da Sura Köyü'dür. M.Ö. IV. yüzyılda varlığını sürdüren bu küçük Lykia şehrinde bugün akropol ve bunun doğu yüzündeki mezarlar görülür. Kehanet merkezlerinden birisi olduğu bildirilmektedir. Rahipler burada et dolu şişleri suya batırarak balıkların eti yiyip yememesine göre kehanette bulunuyorlardı.

Theimussa

Antalya ili Demre İlçesi Üçağız Köyü yakınlarında bulunan antik Likya kenti. Theimussa, Kekova yakınında Üçağız Köyü’nün bulunduğu yerde doğal bir limandır. Yalnızca köyün içerisinde bulunan bir kitabeden M.Ö.IV.yüzyılda bu kentin tarihi ile ilgili bilgi edinebiliyoruz. Ayrıca köy içinde antik çağdan kalma mezar kalıntıları ile söveleri ayakta kalan bir kapı ve yakınındaki kayalığın üzerinde bir kulenin kalıntısı dikkati çekmektedir.